Tổng quan ngành Y sĩ đa khoa

Y sĩ đa khoa (General Medicine) là ngành học đào tạo những bác sĩ đa khoa điều trị các bệnh mãn và cấp tính, đưa ra các biện pháp phòng bệnh, hướng dẫn bệnh nhân phục hồi sức khỏe và kê thuốc cho bệnh nhân.

Y sĩ đa khoa học gì? 

Kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng.

Kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. 

Phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. 

Pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Học Y sĩ đa khoa ra trường làm gì? 

Làm việc tại Bộ Y tế, các bệnh viện từ các tuyến.

Tham gia khám và chữa bệnh.

Hỗ trợ Bác sĩ khám, chữa, chăm sóc người bệnh.

Phát hiện và xử lý ban đầu các ca cấp cứu.

Tham gia sơ cứu tại hiện trường tai nạn.

Mở phòng khám đa khoa tư nhân.

Bài viết cùng danh mục