Chương trình đào tạo: Tạo Mẫu & Chăm sóc sắc đẹp

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

 

Tên ngành: Tạo Mẫu & Chăm sóc sắc đẹp

Mã ngành: 5810402

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 02 năm

  1. Nội dung khung chương trình tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

1.1 Phần văn hóa (Đối với đối tượng Tốt nghiệp THSC học bổ sung):

 

 

Mã MH MĐ

 

 

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng

s

Trong đó

 

Lý thuyết

TH/thực tập/thí nghiệm/BT/

thảo luận

 

Thi/ KT

I

Các môn văn hóa

15

345

150

183

12

MH 01

Toán

5

120

60

56

4

MH 02

Vật lý

2

45

15

28

2

MH 03

Hóa học

2

45

15

28

2

MH 04

Sinh học

2

45

15

28

2

MH 05

Văn học

4

90

45

43

2

 

1.2. Phần chuyên môn:

 

 

Mã MH MĐ

 

 

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng

s

Trong đó

 

Lý thuyết

TH/thực tập/thí nghiệm/BT/

thảo luận

 

Thi/ KT

I.

Các môn học chung

11

210

98

99

13

MĐ 06

Chính trị

2

30

22

6

2

MĐ  07

Pháp luật

1

15

11

3

1

MĐ  08

Giáo dục thểchất

1

30

3

24

3

MĐ  09

Giáo dục quốc phòng - An

Ninh

2

45

19

23

3

MĐ  10

Tin học

2

30

13

15

2

MĐ  11

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

3

60

30

28

2

II.

Các môn học/mô đun chuyên môn

29

810

145

617

58

II.1

Môn học cơ sở

08

180

60

112

8

MĐ  12

Giải phẫu sinh lý

2

45

15

28

2

MĐ  13

Mỹ thuật căn bản

2

45

15

28

2

MĐ  14

Kỹ năng giao tiếp

2

45

15

28

2

MĐ  15

Phòng chống lây nhiễm bệnh qua đường máu và dịch sinh học.

2

45

15

28

2

II.2

Các môn học/mô đun chuyên ngành

21

480

70

380

40

MĐ16

Chăm sóc da cơ bản

5

150

30

120

10

MĐ17

Chăm sóc da nâng cao

3

90

10

70

10

MĐ18

Kỹ thuật vẽ móng cơ bản

5

150

20

120

10

MĐ19

Trang điểm thẩm mỹ

3

90

10

70

10

II. 3

Các môn học, mô đun tự chọn

5

150

15

125

10

MĐ 20

Massage bấm huyệt trị liệu

5

150

15

125

10

MĐ 21

Kỹ thuật tạo mẫu tóc thời trang

5

150

15

125

10

MĐ 22

Kỹ thuật phn thêu thẩm mỹ

5

150

15

125

10

MĐ 23

Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu

5

150

15

125

10

III

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

Cộng tổng

60

1590

393

1124

83

Bài viết cùng danh mục