Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng Y Dược năm 2024

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông năm 2024: