Tài liệu - video

  • Tiêm An Toàn - 17 tiêu chuẩn tiêm an toàn của bộ Y tế

    Tiêm An Toàn - 17 tiêu chuẩn tiêm an toàn của bộ Y tế

    31/05/2021
    Tiêm là một trong các biện pháp đưa thuốc, chất dinh dưỡng vào cơ thể nhằm mục dích chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. Trong điều trị, tiêm có vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong trường...