Cám ơn quý khách đã ghé thăm website chúng tôi.

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội (Mã trường CDD0146) thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số: 5291/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội với chức năng - nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân bậc Cao Đẳng.