Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm 70% học phí cho sinh viên Y Dược - Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

 

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội hướng dẫn trình tự, thủ tục nhận tiền miễn, giảm học phí 70% đối với sinh viên Y Dược  như sau:

I. Đối tượng hưởng miễn, giảm học phí

Sinh viên đang theo học trình  tại Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội và thuộc đối tượng:

+) Quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.

+) Theo học nhóm ngành sức khỏe trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành Y sỹ đa khoa, Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh,.. thuộc danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. Hồ sơ cần chuẩn bị:

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 sinh viên cần chuẩn bị những giấy tờ sau để miễn giảm học phí:

  1. Mẫu đơn xin miễn giảm học phí mẫu đơn xin giảm học phí
  2. Giấy xác nhận sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội m02- giấy xác nhận sinh viên theo phụ lục viii (1)
  3. Căn cước công dân đã được định danh (Được miễn giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú)
  4. Mẫu phiếu cấp bù học phí: m03- dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí

III. Trình tự thực hiện thủ tục hồ sơ miễn, giảm học phí

- Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày trúng tuyển và nhập học, sinh viên nộp đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí theo mẫu quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 81/NĐ-CP (có mẫu đơn đề nghị kèm theo).

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Hiệu trưởng nhà trường xác nhận hồ sơ miễn giảm cho sinh viên theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII Nghị định số 81/NĐ-CP (có mẫu giấy xác nhận kèm theo). Đồng thời, lập danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng miễn, giảm học phí gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện nơi sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú để thực hiện theo quy định (có mẫu danh sách kèm theo).


Địa chỉ: Số 10 Ngõ 4 Phố Xốm, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

VPTS: Số 138 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 234 854 85 – 088 9999 589
Website: http://caodangkythuatyduochanoi.vn/
Mail: yduochanoi.edu.vn@gmail.com

Bài viết cùng danh mục