Các yêu cầu của ngành Điều dưỡng

Khi xã hội phát triển, đời sống con người tốt hơn thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng được quan tâm và chú trọng. Bên cạnh ngành Y, ngành Dược thì ngành Điều dưỡng đang dần khẳng định vị thế không thể thiếu của mình trong đào tạo nhân lực phục vụ cho Y tế.

Kiến thức

Người điều dưỡng có kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Điều dưỡng để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách hiệu quả nhất.

Có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Có kiến thức vững vàng về luật pháp trong lĩnh vực hành nghề y tế, kiến thức về quản lý, điều hành hoạt động chăm sóc người bệnh cũng như phối hợp với công tác chuẩn đoán và điều trị.

Thái độ

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân;

Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

Tôn trọng quyền của người bệnh, có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.

Kỹ năng

Một số các kỹ năng quan trọng của ngành Điều dưỡng

Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.

Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện, ổn định và liên tục.

Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh; có đủ khả năng cung cấp và hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng; thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.

Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.

Thực hiện và kiểm tra y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng, áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh.

Bài viết cùng danh mục