Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường điều chỉnh kế hoạch dạy học, kiểm tra phù hợp

(HNMO) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không hoang mang, nhưng cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị, trường học điều chỉnh kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, sinh viên, học sinh và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế; thực hiện theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, vệ sinh trường, lớp học, nhà vệ sinh theo quy định.

Các đơn vị, trường học phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống của dịch có thể xảy ra trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch. 

Bài viết cùng danh mục